Anker J på besøg den 16.december 2007

Enighedens Vejlag  Opdateret  13-7-2020  

Anker Jørgensen var på besøg i Vejlaget den 16.december 2007. Den gamle arbejderpioner var vældig interesseret i bebyggelsens historie. Ikke mindst i det fact, at hans forgænger i statsministerembedet, Thorvald Stauning, jo havde boet her - ganske vist for en kort bemærkning, men dog længe nok til, at Vejlaget ville markere det med en mindeplade på Enighedsalle nr 21.