Om Vejlaget

Enighedens Vejlag  Opdateret  19-12-2020  

Enighedens Vejlag  omfatter dobbelthusene, 2x50 stk,  på Enigheds Alle,  Risvangen, Brønshøjholms Alle samt Frederikssundsvejen.


Oprindeligt en andelsforening, men tidligt omdannet til ejerforening. Vi havde 100 års stiftelsesjubilæum i 1997. Indflytningen  var i 1900.  Det sidste originale tag af kvadratiske cementsten blev revet ned i 2010.


Der er ikke to huse der er ens. Af samme årsag er vi ikke specielt bevaringsværdige.  Men lidt originale er vi vel alligevel.


Vejlaget tager sig af vores veje (!) og vores kloakker. Men foreningen har også andre kæpheste. Det finder du ud af, når du bladrer lidt rundt på hjemmesiden.


Vi flager når du fylder rundt og

vi låner pælebor, klapborde, rygningsstiger, laver loppemarked,

fejrer jubilæer, renser ukrudt i rendestenen og sladrer med naboerne.

Man kan falde over en vejfest eller en sneskovl -

men dette og alt det andet forudsætter, at der er nogen, der  tager initiativ.

Det plejer der at være - og det vil der forhåbentlig blive ved med at være.

Løsøre.

Foreningen råder over forskelligt til udlån blandt medlemmerne.

Se hvad og hvor det findes: Løsøre