Traditioner

Enighedens Vejlag  Opdateret  13-7-2020  

Loppemarked

Når vejene holder loppemarked appellerer vi til bilister om at holde sig væk.


Når vejene holder loppemarked sker det med fynd og klem. Der sættes skilte op til regulering af trafikken (de er hjemmelavede - men de virker )   Og så blir der sat boder op i indkørsler og carporte - på gade og fortove. omsætningen kan svinge. solrige dage med masser af handel veksler med våde dage hvor der er langt mellem oserne.

det ske vist også, at der er sager, som skifter ejermand uden at forlade vejlaget. og så er der også kaffen og kagen, som indtages i den til dagen indrettede cafe.  Her er link til galleri med flere års fotos fra loppemarkeder.

Julefester og fastelavnsfester

Vi har en lang tradition for at holde fester for og med vores børn og børnebørn.

Vejlagets festudvalg arrangerer julefest og fastelavnsfest.